SẢN PHẨM
Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-8712
Mã SP:
Giá 700,000
Máy đo huyết áp điện tử cổ tay 3BJ1-4D Microlife
Mã SP:
Giá 844.000
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay HEM-7121 Omron
Mã SP:
Giá 940.000
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay HEM-7130 Omron
Mã SP:
Giá 1,096,000
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay HEM-7322 Omron
Mã SP:
Giá 1,720,000
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay HEM-7320 Omron
Mã SP:
Giá 2140000