SẢN PHẨM
MÁY CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN 3 CHIỀU
Mã SP:
Giá Please Call
MÁY CT 64 LÁT CẮT
Mã SP:
Giá Please Call
FCR XG5000
Mã SP:
Giá Please Call
MÁY CR
Mã SP:
Giá Please Call
MÁY IN PHIM KHÔ LASER
Mã SP:
Giá Please Call
BƠM TIÊM CẢN QUANG NEMOTO
Mã SP:
Giá Please Call
BƠM TIÊM CẢN QUANG A60 NEMOTO
Mã SP:
Giá Please Call
HỆ THỐNG X-QUANG CHỤP NHŨ ẢNH SOSENO
Mã SP:
Giá Please Call
Tấm nhận ảnh TFT PLAT PANEL(Detector)
Mã SP:
Giá Please Call
MÁY C ARM
Mã SP:
Giá Please Call
HỆ THỐNG X-QUANG DI ĐỘNG CAO TẦN 300mA-125kV
Mã SP:
Giá Please Call
XQUANG CAO TẦN FLATPANNEL
Mã SP:
Giá Please Call
FCR PRIMA II SYSTEM
Mã SP:
Giá Please Call
Máy C Arm
Mã SP:
Giá Please Call
DR X QUANG KỸ THUẬT SỐ GALAXY
Mã SP:
Giá Please Call
Máy chụp X Quang
Mã SP:
Giá Please Call